1. Potvrzením a odesláním údajů uvedeného kontaktního formuláře udělujete souhlas správci Radek Janásek, IČ: 88616002 se sídlem Podhoří 116, 751 31 Lipník nad Bečvou (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 – GDPR (dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno příjmení
  • emailová adresa
  • ostatní sdělení v textu zprávy
 2. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem
  • možnosti kontaktování pověřené osoby Správce se žadatelem,
 3. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a to
  • osobně na adrese provozovny Správce
  • zasláním kopie odvolání souhlasu na emailovou adresu
  • dopisem zaslaným na adresu provozovny Správce
 4. Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 1 roku od data poskytnutí údajů zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas. Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.